finansowanie maszyny rolnicze

Finansowanie nowych i używanych maszyn rolniczych

- minimalny wkład finansowy, finansowanie nawet do 100% wartości brutto sprzętu
- maksymalny okres kredytu nawet do 120 miesięcy
- możliwość finansowania sprzętu w wieku nawet do 10 lat
- możliwość leasingowania, także dla rolników nie będących przedsiębiorcami
- indywidualnie dopasowany harmonogram spłat, uwzględniający sezonowość produkcji rolnej – raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub sezonowe
- w przypadku kredytów z dotacją brak obowiązku cesji z dotacji oraz konieczność wpłaty VAT-u w pierwszych 3 miesiącach
- możliwość spłaty kredytu w każdym momencie trwania umowy
- indywidualnie dopasowane pakiety ubezpieczeniowe
- możliwość wliczenia ubezpieczenia w raty kredytowe
- możliwość podpisania dokumentacji w ustalonym wspólnie z klientem miejscu i czasie, realizowana przez mobilną sieć doradców

Wymagane dokumenty dla działalności rolniczej

- dowód osobisty
- nakaz płatniczy i ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha fizycznych
- polisa ubezpieczenia mienia (budynków)
- potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie (ostatni)
- decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR (ostatnia)

Jeśli występują to

- umowy dzierżawy
- decyzja o przyznaniu dotacji z ARiMR (ostatnia)
- dokumenty potwierdzające osiąganie dochodów np. kontrakty na dostawy, faktury za okresowe dostawy